Voorwaarden

algemene voorwaarden

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en Harry Chad Enterprises (“bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), betreffende uw toegang tot en gebruik van de harrychadent.com-website, evenals elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). De Site biedt een online marktplaats voor de volgende goederen, producten en/of diensten: sieraden en andere mode
artikelen (het “Marktplaatsaanbod”). Om van de Site een veilige omgeving te maken voor de aankoop en verkoop van Marketplace-aanbiedingen, moeten alle gebruikers deze Gebruiksvoorwaarden accepteren en naleven. U stemt ermee in dat u door toegang tot de Site en/of het Marktaanbod, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET UITDRUKKELIJK VERBODEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF HET AANBOD OP DE MARKT EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht en te hebben
aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de site na
de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd. De informatie op de Site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen dergelijke
rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig kunnen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere
locaties doen dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. De site is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke voorschriften (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act
(FISMA), enz.), dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken of zich registreren voor de Site of het Marktaanbod gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en het Marketplace-aanbod ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten,

internationale auteursrechtwetten en internationale conventies. De inhoud en de merken worden op de site "AS IS" alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik verstrekt. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site of het Marktaanbod en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht , in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik maken van. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site of het Marktaanbod te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (5) u krijgt geen toegang tot de Site of het Marktaanbod via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (6) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (7) uw gebruik van de Site of het Marktaanbod is niet in strijd met de toepasselijke wetgeving
of regelgeving. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we:
het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren. U mag de Site of het Marktaanbod niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde
doel noch mag u, bij het gebruik van Marktplaatsaanbiedingen, wetten overtreden. Onder niet-geautoriseerde Marktplaats-aanbiedingen zijn de volgende: bedwelmende middelen van welke aard dan ook; illegale drugs of andere illegale producten; alcoholische dranken; kansspelen; en pornografie of grafische inhoud voor volwassenen, afbeeldingen of andere producten voor volwassenen. Het plaatsen van ongeautoriseerde producten of inhoud kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account en een levenslange verbod op het gebruik van de site. Wij zijn een dienstverlener en doen geen uitspraken over de veiligheid, effectiviteit, adequaatheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, prijzen, beoordelingen, beoordelingen of wettigheid van de informatie op de Site of het Marktaanbod dat via de Site wordt weergegeven of aangeboden. Jij
begrijpt en stemt ermee in dat de inhoud van de site geen representaties bevat of vormt waarop redelijkerwijs kan worden vertrouwd, en u stemt ermee in ons te vrijwaren van eventuele fouten, weglatingen of verkeerde voorstellingen in de inhoud van de site. We onderschrijven of bevelen geen Marketplace-aanbiedingen aan en de site wordt alleen ter informatie en voor reclamedoeleinden aangeboden.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich bij de Site registreren om toegang te krijgen tot het Marketplace-aanbod. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen,

of anderszins bezwaarlijk.

AANBIEDINGEN MARKT

We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van het Marketplace-aanbod dat beschikbaar is op de Site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van het Marketplace-aanbod nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zullen zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten. Alle Marketplace-aanbiedingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat Marketplace
Aanbiedingen zullen op voorraad zijn. Bepaalde Marketplace-aanbiedingen zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Site. Dergelijke Marketplace-aanbiedingen kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de Marketplace-aanbiedingen te beperken die op de Site worden aangeboden of beschikbaar zijn. Alle beschrijvingen of prijzen van het Marktplaatsaanbod kunnen worden gewijzigd op:
op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om Marketplace-aanbiedingen op elk moment en om welke reden dan ook stop te zetten. We garanderen niet dat de kwaliteit van de door u gekochte Marketplace-aanbiedingen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Site zullen worden gecorrigeerd.

AANKOPEN EN BETALING

Wij accepteren de volgende betaalmethoden:
- Visum
- Mastercard
- American Express

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen van de Marketplace-aanbiedingen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting zal worden toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in Amerikaanse dollars. U stemt ermee in alle kosten te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al betaling hebben aangevraagd of ontvangen. We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site is geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en/of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUGSTUURBELEID

De enige garantie of aansprakelijkheid van de verkoop is terugbetaling van het volledige geld nadat de goederen in originele staat verzekerd zijn verzonden binnen een periode van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Welke redenen ze ook mogen zijn. Klant gaat er verder mee akkoord dat een terugvordering,

claim e.d. kan pas worden ingediend nadat het artikel in originele staat door ons is ontvangen. De klant stemt ermee in het artikel in originele staat, verzekerd te verzenden via een traceerbare methode en met directe handtekeningvereiste. De klant stemt ermee in om tot 10 werkdagen te wachten op de juiste verwerking van de terugbetaling vanaf de levering van het geretourneerde artikel aan ons voordat hij een terugvordering, claim, enz. indient. Dit wordt beschouwd als een terugvordering/claimvrijstelling volgens de hier vermelde voorwaarden. Geen enkele claim/terugboeking of om welke reden dan ook is geldig nadat deze periode is verstreken. De getoonde artikelen zijn mogelijk niet op voorraad en worden meestal op bestelling gemaakt nadat het artikel volledig is betaald. Voor de beschrijvingen enz. nemen we geen verantwoordelijkheid omdat we voor de informatie afhankelijk zijn van derden. Alle rechten voorbehouden.
VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor we de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:
1. Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
2. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.
3. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenverklaring van elke Inhoud.
4. Een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van het Marktplaatsaanbod aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
5. Gebruik het Marktaanbod als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Site en/of de Inhoud op een andere manier voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
6. Gebruik alle informatie verkregen van de site om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
7. Poging om u voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
8. Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
9. Neem deel aan ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
10. Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:
1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim , of morele rechten van een derde partij.
2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen,

releases en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site en deze gebruiksvoorwaarden wordt overwogen.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke overwogen manier door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
4. Uw bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
7. Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om een ​​andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van mensen aan te moedigen.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wet, regelgeving of regel.
10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of dat mensen onder de 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
13. Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw bijdragen zijn op geen enkele andere manier in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site of het Marktaanbod in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktaanbod te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

U en de site gaan ermee akkoord dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen). Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de site in te dienen, stemt u ermee in dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder compensatie aan u. We claimen geen eigendom over uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw Bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid en af ​​te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

SOCIALE MEDIA

Als onderdeel van de functionaliteit van de Site kunt u uw account koppelen aan online accounts die u heeft bij externe serviceproviders (elk dergelijk account, een "account van derden") door: (1) uw account van derden te verstrekken inloggegevens via de Site; of (2) ons toegang verlenen tot uw account van derden, zoals is toegestaan ​​onder de toepasselijke voorwaarden

en voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van elk account van derden. U verklaart en garandeert dat u het recht heeft om de aanmeldingsgegevens van uw Derden-account aan ons bekend te maken en/of ons toegang te verlenen tot uw Derden-account, zonder dat u enige van de algemene voorwaarden schendt die van toepassing zijn op uw gebruik van de toepasselijke Account van derden, en zonder ons te verplichten enige vergoedingen te betalen of ons te onderwerpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe serviceprovider van het account van derden. Door ons toegang te verlenen tot accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang kunnen krijgen tot, beschikbaar stellen en opslaan (indien van toepassing) alle inhoud die u hebt verstrekt aan en opgeslagen in uw externe account
(de “sociale netwerkinhoud”) zodat deze beschikbaar is op en via de site via uw account, inclusief maar niet beperkt tot vriendenlijsten en (2) we kunnen aanvullende informatie indienen bij en ontvangen van uw externe account voor zover u worden op de hoogte gesteld wanneer u uw account koppelt aan het account van derden. Afhankelijk van de accounts van derden die u kiest en onderhevig aan de privacy-instellingen die u hebt ingesteld in dergelijke accounts van derden, kan persoonlijk identificeerbare informatie die u op uw accounts van derden plaatst beschikbaar zijn op en via uw account op de site. Houd er rekening mee dat als een account van derden of bijbehorende service niet meer beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijk account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, de inhoud van het sociale netwerk mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de site. U heeft op elk moment de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de site en uw accounts van derden uit te schakelen. LET OP DAT UW RELATIE MET DE DERDE DIENSTVERLENERS
IN VERBAND MET UW ACCOUNTS VAN DERDEN WORDT UITSLUITEND BEHEERD DOOR UW OVEREENKOMST(EN) MET DERGELIJKE DERDE DIENSTVERLENERS. We doen geen moeite om Sociale Netwerkinhoud voor welk doel dan ook te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor enige Sociale Netwerkinhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw lijst met contacten die is opgeslagen op uw mobiele apparaat of tabletcomputer, uitsluitend om u te identificeren en u te informeren over die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de site te gebruiken . U kunt de verbinding tussen de Site deactiveren
en uw account van derden door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens of via uw accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die op onze servers is opgeslagen en die is verkregen via een dergelijk account van derden, te verwijderen, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account worden gekoppeld.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktaanbod ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen:
origineel met u of dat u het recht hebt om dergelijke Inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site of het marktaanbod worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video , informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site toegankelijk zijn of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Het opnemen van, het linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. Je gaat akkoord en
erkennen dat we de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons vrijwaart van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

SITE BEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die zijn
buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site en het marktaanbod te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Lees ons privacybeleid: harrychadent.com/pages/privacy-policy. Door de Site of het Marktaanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site en het marktaanbod worden gehost
in de Verenigde Staten. Als u de Site of het Marketplace-aanbod bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in de Verenigde Staten, dan kunt u door uw voortgezet gebruik van de Site uw gegevens overdraagt ​​naar de Verenigde Staten, en u stemt ermee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

TERMIJN EN BEINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET MARKTAANBOD (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN HET MARKTAANBIEDING BEINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE VERWIJDEREN. Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren
en het aanmaken van een nieuw account onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, strafrechtelijk en gerechtelijk herstel.WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om alle of een deel van het Marketplace-aanbod op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktaanbod. We kunnen niet garanderen dat de Site en het Marktaanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om
de Site of het Marktaanbod op elk moment of om welke reden dan ook wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, beëindigen of anderszins wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marktaanbod tijdens downtime of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal zo worden geïnterpreteerd dat het ons verplicht om de Site of het Marktaanbod te onderhouden en te ondersteunen of
om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site en het marktaanbod worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen de staat New York, ongeacht de conflicterende rechtsbeginselen.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen
Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van elk geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel, een "Partij" en gezamenlijk , de "Partijen"), komen de Partijen overeen om eerst te proberen om een ​​Geschil (behalve de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. zo informeel
onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit
Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij dit contract zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage en het interne reglement van het Europees Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor arbitrage met zetel in Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat het verzoek om arbitrage wordt ingediend, en waarvan de goedkeuring van dit artikel deel uitmaakt:
aanvaarding. De zetel van de arbitrage is Bridgend, Verenigd Koninkrijk. De procestaal is Engels. De toepasselijke regels van materieel recht zijn het recht van het Verenigd Koninkrijk.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal arbitrage niet worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil te arbitreren op basis van groepsvorderingen of om groepsvorderingsprocedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een ​​Geschil namens u in een vermeende representatieve hoedanigheid aanhangig te maken
van het grote publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die trachten de intellectuele eigendomsrechten van een Partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorzieningen. Als deze bepaling is
onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen ervoor kiezen om een ​​Geschil te beslechten dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk Geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met het Marktaanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.VRIJWARING

DE SITE EN HET AANBOD VAN DE MARKT WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN HET AANBOD OP DE MARKT EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN GEEN ENKELE VERKOOPBAARHEID . WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE GEKOPPELD ZIJN EN WIJ DRAGEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OF
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ENIGE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCILE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE OF HET AANBOD OP DE MARKT, (5) EVENTUELE BUGS, VIRUSSEN, TROJAN HORS , OF DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ KAN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ALLE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENSTEN DIE WORDEN GEadverteerd OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKDE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN GEEN ENKEL ANDERE WE BANNERIS WORDT UITGEVOERD EEN PARTIJ ZIJN VAN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW OORDEEL EN OEFENING GEBRUIKEN
LET OP INDIEN VAN TOEPASSING. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF WINST VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT
UW GEBRUIK VAN DE SITE OF HET AANBOD VAN DE MARKT, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN. ONGEACHT HET TEGENGESTELDE HIERIN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT EVENTUEEL DOOR U AAN ONS BETAALD IS GEDURENDE DE ZES (6) MAAND PERIODE VOORAFGAAND AAN ENIGE OORZAAK VAN ACTIE DIE ONTSTAAN. BEPAALDE WETTEN VAN DE STAAT VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE
IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE AFWIJZINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. VRIJWARING
U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen,en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: ( 1) gebruik van het Marktaanbod; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de site of het marktaanbod met wie u via de site contact hebt gehad. niettegenstaande de
voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten samen te werken met onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderworpen is aan deze vrijwaring zodra we ons ervan bewust worden.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt om de prestaties van het Marktplaatsaanbod te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van het Marktplaatsaanbod. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van het Marketplace-aanbod. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons dat voortvloeit uit
van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELECTRONIC
HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN VOOR ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot het marktaanbod zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen te allen tijde een of al onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade,
vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling of een deel van de bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie ontstaan ​​tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Marketplace-aanbiedingen. U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. Jij
doe hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT OP

Om een ​​klacht over de Site of het Marktaanbod op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site of het Marktaanbod, kunt u contact met ons opnemen via:

info@harrychadent.nl